onsdag 7. mars 2012

Tre sterke kvinner av Marie NdiayeTre sterke kvinner har lagt handlinga si til delvis Frankrike og delvis Senegal. Utgangspunktet er likevel Senegal, alle de tre kvinnene kommer derfra.

Det er tre vidt forskjellige skjebner vi får fortalt. I den første historien har Fanta blitt med den franske mannen sin tilbake til Frankrike. Der blir livet vanskeligere for dem. Kjærligheten mellom ektefellen er borte og mannen dominerer hele forholdet og livet til familien. Han har ikke et helt realistisk syn på livet. Likevel er dette den eneste fortellingen som kanskje har et lyspunkt til slutt.


I den andre fortellingen er det en velfungerende advokat som kommer tilbake til Senegal, fra Frankrike for å hjelpe faren sin. Eller det vi, det er broren som trenger hjelp. Faren har hun hatt svært lite med å gjøre, så det er et vanskelig valg hun har tatt.

Den tredje og siste historien er bare tragisk, eller nesten bare det. Hovedpersonen her klarer likevel å holde hodet og sin egen integritet oppe. Det er imponerende med all den elendigheten hun opplever.

Alt i alt var dette tre svært sterke historier. Vi blir enda mer klar over hvor heldige vi er, som lever i dette rolige hjørnet av verden. Dette er historier som blir med oss videre, de gjør noe med oss. Den trua disse damene har på seg selv, er imponerende.

Ingen kommentarer: