torsdag 10. februar 2011

Biblioteket om natten av Alberto Manguel


Denne boka så spennende ut på omslaget og jeg lurte på hva det kunne være slags bok. Så viste det seg at det var en bok om kjærlighet til bøker og til boksamlinger - les også biblioteker. Etter å ha lest noen sider tenkte jeg at dette bare var en bok for menigheten - for oss som jobber i bibliotek. Men så viste det seg at det var det heldigvis ikke. Boka favner mye bredere.


Boka er delt inn i kapitler, f.eks. Biblioteket som fantasi, biblioteket som hjem o.s.v. Innenfor hvert kapittel tar forfatteren for seg samlinger av bøker og henviser til bøker, forfattere og historiske personer. Boka er altså stappa full av litterære henvisninger. Godt å kjenne at en har lest mye, slik at en skjønner hva forfatteren mener. Men også godt å kjenne at det er mye, mye igjen. Jeg fikk nesten lyst til å begynne å lese boka på nytt og skrive opp alle henvisningene. Boka har forresten et enormt bra kildemateriale bakerst i boka.

Men litt skriving for meningheten var det. Jeg måtte nesten le. På 1700-tallet var det en (har dessverre glemt navnet) som påpekte at universietetenes boksamlinger måtte være tilgjengelige for den vanlige bruker. Ja, den diskusjonen er vi altså ikke ferdig med - i disse e-boktider.


Dette blir nok aldri en ti-på-toppbok. Men jeg er glad jeg har lest den, den ga meg mye. Jeg anbefaler den gjerne videre, til dere som er tålmodige lesere.

2 kommentarer:

labben sa...

Jeg satser på at jeg er en tålmodig leser, for denne står klar i hyllen min. Jeg har kikket litt i den, men har enda ikke lest den i sin helhet. Omslaget appellerte til meg også =)

Liv sa...

Ja, da skal det bli spennende å høre hva du syns.